Servis alatnih strojeva

Servis alatnih strojeva uključuje:

održavanje CNC i konvencionalnih alatnih strojeva po pozivu korisnika, što uključuje zamjenu istrošenih dijelova i ugradnju novih, odnosno dijelova istovjetnih novim.

Preventivno održavanje je prema planu i zahtjevima korisnika – polugodišnje ili godišnje održavanje.

Strojni park koji popravljamo je raznovrsan, od konvencionalnih do svih CNC alatnih strojeva: tokarilica, glodalica, obradnih centara, hidrauličkih, excentar i apkant preša, probijačica, škara, valjaka, erozimata, pila za metal.

Također imamo elektroničare koji rade na svim poznatim upravljačkim jedinicama koje su zastupljene na našem tržištu.

Pored redovnog radnog vremena servisa postoji mogućnost dogovora za rad van radnog vremena.

Servisna radionica se nalazi na frekventnoj lokaciji, veličine je 300 m2 i pruža maksimalne uvjete za kvalitetan rad.